Inspekce PKO

  • Při provádění protikorozních ochran

Koroze svou existencí způsobuje značné škody na majetku všech obyvatel a firem nejen v České republice ale po celém světě.

Dozor a inspekce při provádění aplikací protikorozních ochran je velmi důležitou součástí každé stavby. Inspektor může provádět trvalý dozor nad aplikační firmou, dodržením technologické kázně a postupů dle technické dokumentace a  nad podmínkami při aplikacemi. Toto může uskutečňovat korozní technik s patřičným oprávněním. Průběžné inspekce jsou druhou formou kontrolní činnosti nad aplikační firmou. Tato služba poskytuje pro investora zajištění dodání maximální kvality povrchové ochrany.

Těmito postupy se zvýší životnost povrchových úprav o výrazně delší dobu a tím se zamezí nejen finančním ale i provozním ztrátám. Povrchové úpravy nejsou nosnou částí konstrukcí ale obětovanou vrstvou, která má za úkol chránit investice. Tuto je nutné udržovat popřípadě obnovovat tak jako každou potřebnou věc v našem životě  i když kolem ní denně chodíme bez povšimnutí.

 

  • Supervize

Supervize v oblasti povrchových úprav slouží k dalšímu pohledu na protikorozní ochranu a její vyhotovení, nebo prověření činnosti kontrolního orgánu. Tato činnost není rozhodčí mezi dodavatelem a odběratelem, má zajistit nezávislou analýzu protikorozní ochrany, jejího provedení nebo její inspekce.

 

  • Znalecké posudky

Součásti inspekce protikorozní ochrany nebo supervize může být znalecký posudek v oboru povrchových úprav. Soudní znalec v oboru strojírenství – povrchové úpravy po místním šetření vyhotoví posudek na protikorozní ochranu nebo související  otázek.