Hodnocení procesů v provozech povrchových úprav

  • technologických

Nabízíme pro provozy povrchových úprav vyhodnocení technologických a ekonomických aspektů při jejich provozování. V průběhu činnosti lakoven dochází v řadě případů k posunutí technologické kázně na nižší úroveň, než tomu je při zahájení provozu. Především se provozovatelé nevědomě dopouští chyb díky „provozní slepotě“, nekázni zaměstnanců nebo obdobných případech. Všechny tyto skutečnosti mají následně vliv na snížení kapacit nebo dokonce kvality povrchových úprav.
V oblasti aplikace nátěrových hmot je možné využít celého spektra měřící a laboratorní techniky od jednoduchých pomůcek až po velmi složité a výkonné stroje a přístroje na měření vlastností až po zjišťování složení materiálů.
Pro přípravu povrchu je možné použít konfokálního mikroskopu OLYMPUS, který umožňuje 3D pozorování i vysoce přesné 3D měření v reálném čase s rozlišením 0,12 µm a rozsahu zvětšení 120x až 14 400x

  • ekonomických

Součástí zhodnocení je i ekonomická stránka, tedy posouzení využití nátěrových hmot při jejich míchání, aplikacích a spotřebě. Auditem budou zjištěny technologické postupy, zvyklosti pracovníků a všechna ostatní stávající fakta. Po posouzení těchto fakt, technické dokumentace, potřeb zákazníka možností lakovny mohou být navržena nápravná opatření k zajištění stabilnější a efektivnějšího provozu.

  • výběr vhodné technologie a dodavatelů

K podobným tématům náleží pomoc při výběru vhodného dodavatele, či posouzení stávajícího. Nedílnou částí je kontrola vstupních materiálů ať provozními zkouškami nebo rozbory v laboratořích. Tímto je možné dosáhnout přesných vstupních údajů o složení a kvalitě nátěrových hmot ať již v mokrém nebo práškovém stavu nebo po jejich aplikaci na laboratorní vzorky.