Základní kontrolní technika při aplikaci mokrých nátěrových hmot